Aktuálně

S ohledem na stávájící stav, kdy nelze provádět výuku osobně, je možné využít online služby, které nabízejí potřebnou funkcionalitu. Nabízí se celá řada nástrojů pro usnadnění této činnosti na dálku. Zde je výběr těch, které podle našich poznatků ve vhodném poměru kombinují dostatečnou funkčnost a přitom jednoduchost jak v nastavení, tak v používání. Všechna zde uvedená řešení jsou ve svých základních verzích zdarma.

– pro ped. sbor mezi sebou, porady

– pro spojení se skupinou žáků, výuku:

ZOOM.us

  • https://zoom.us/
  • videokonference zvukové, video, sdílení orazovky
  • ve verzi zdarma limit 40min na jednu schůzku, po registraci jako škola bez limitu
  • prostředí není v češtine

Další doporučené platformy jsou https://www.webex.com/ nebo https://www.avaya.com/en/  registrace pro školu pro dobu mimoř. opatření –  https://news.avaya.com/cp-spaces-coronavirus-response-reg

Poznámka: vhodná jsou i komplexní řešení jako Google Classroom nebo Microsoft Teams, vzhledem ale k nutnosti rychlého nasazení a efektivního zaškolení doporučujeme službu ZOOM.

– pro předávání informací a úkolů a jejich sledování mezi ped. sborem

Trello.com

Další doporučená platforma: Jira

– pro zadávání a kontrolu úkolů na dálku

Škola v pyžamu

Školní informační systémy – lze využít funkčnost stávajících systémů, které využíváte k vedení evidence žáků a vysvědčení

  • Bakaláři
  • Škola Online / DM Software portál
  • Edookit

Další informační zdroje pro vzdálenou práci:

Rychlá podpora na dálku

Teamviewer QuickSupport – stáhnout a spustit klienta pro vzdálenou podporu: