ICT služby pro školy

ICT je zkratka používaná pro Informační a Komunikační technologie. Zahrnuje do sebe sféru informatiky (počítače, počítačové sítě, IT služby) a sféru komunikací (telefony, datové služby, služby mobilních operátorů a další komunikační služby). V posledních letech dochází ke stále těsnější spolupráci a konvergenci těchto sfér a pod zkratkou ICT se rozumí vzájemná součinnost technologií z obou sfér. Jako zvláštní kategorii naší činnosti považujeme servis pro školy.

31. 8. 2005 skončila pro základní školy centrální dodávka služeb na základě smlouvy MŠMT – tzv. INDOŠ. Od té to doby dodáváme IT služby i pro školy.  Společnost Fipro s.r.o. spolupracuje s množstvím škol v olomouckém regionu již mnoho let. Máme zkušenosti ze školního prostředí a víme, co školy opravdu potřebují a preferují. Zde jsou uvedeny hlavní body naší nabídky pro outsourcing IT služeb ve školách.

  • Postaráme se o všechny počítače ve Vaší škole – tzn. nejen počítače dodané v rámci akce INDOŠ, ale veškeré další počítače v žákovských učebnách, ve sborovnách, počítače pro administrativu
  • Poskytneme Vám osobní přístup – pravidelná osobní návštěva s kontrolou stavu jednotlivých počítačů, počítačové sítě, antivirové kontroly, zálohování dat, servis instalovaného software, řešení individuálních problémů, poradenská činnost, opravy výpočetní techniky
  • Pomůžeme Vám optimální formou pořídit vlastní software – konkrétní řešení licenční politiky softwaru z dlouhodobého hlediska

Veškeré další podrobnosti k této nabídce se dozvíte přímo u nás. Kontaktujte nás a my Vám rádi představíme, co všechno můžete za své peníze dostat.